Project trang 17 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

2. Give your group's activity a campaign name and think about its purpose. Then make a detailed plan using the table below.

1. Work in groups. Discuss which of the following activities your group can do to help reduce the carbon footprint of your school and community. (Thực hành theo nhóm. Thảo luận xem nhóm của mình có thể làm được gì trong số các hoạt động dưới đây để giúp giảm lượng khí thải CO2 ở trường hay cộng đồng.)

Học sinh tự thực hành.

2. Give your group's activity a campaign name and think about its purpose. Then make a detailed plan using the table below. (Đặt tên cho hoạt động của nhóm và nghĩ ra mục đích hoạt động. Sau đó lập một kế hoạch chi tiết theo bảng bên dưới.)

*Gợi ý

Name: Green Summer

Purpose: add beauty to our school and community, provide shade for the schoolyard, highten students* awareness of the environment and appreciation for living things

Detailed plan:

- Tasks: Planting trees 

- Person in charge: All students of the class

- Time/place: 

Time: spring, in February 2016

Place: school and surrounding community

- Possible difficulties: 

Raising fund for the activity

Seedlings: where to get them?

Planting technique: get support from who?

- Effects on your school/community:  Clean and healthy atmosphere for all students and other people, beautiful landscape, getting closer and beine  friendly to nature

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 11 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan