PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đại từ quan hệ) - unit 8 SGK tiếng anh 9


PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đại từ quan hệ) Khi đại từ quan hệ làm túc từ cho một giới từ, chúng ta có hai cách viết . a. Preposition + relative pronoun + clause (giới từ trước đại từ quan hệ) e.g.: The painting at which you are looking is Picasso’s one.

PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đại từ quan hệ)

Khi đại từ quan hệ làm túc từ cho một giới từ, chúng ta có hai cách viết

. a. Preposition + relative pronoun + clause (giới từ trước đại từ quan hệ)

e.g.: The painting at which you are looking is Picasso’s one.

(Bức tranh anh dang nhìn là tranh của Picasso.)

The man about whom you had talked with me came this morning.

(Người đàn ông anh đã nói với tồi đến sáng nay.)

b.Preposition after the verb (Giới từ sau động từ.)

e.g.: The matter (which /that) vou are anxious about is considered.

(Vấn để anh lo lắng được cứu xét.)

What’s the matter (which I that) you always think of'?

(Vấn để bạn luôn nghĩ đến là gi?)

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước