Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Bình chọn:
4.4 trên 78 phiếu