Phương pháp điều chế oxi


a) Trong phòng thí nghiệm.

Phương pháp điều chế oxi :

a) Trong phòng thí nghiệm.

2KClO3  2KCl + 3O2

2KMnO­4      K2MnO2 + MnO2 + O2

b)Trong công nghiệp.

-Từ không khí : Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

- Từ nước : Điện phân nước

   2H2O (điện phân) --> 2H2 + O2

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu