Phép trừ hai số nguyên.

Bình chọn:
4.5 trên 120 phiếu