Phép trừ các số trong phạm vi 100000

Bình chọn:
3.9 trên 24 phiếu