Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng giai đoạn 1945-1973


Những nhân tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945-1973.

Những nhân tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945-1973 : 1. Lãnh thổ Mĩ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao, năng động, sáng tạo; 2. Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu: thu lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí; 3. Mĩ đã áp dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm , điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất; 4. Các tổ hợp công nghiệp-quân sự, các công ti tập đoàn tư bản lũng đoạn Mĩ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả ở cả trong và ngoài nước; 5. Các chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước đóng vai trò quan trọng thúc đấy kinh tế Mĩ phát triển.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu