Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

Bình chọn:
4.4 trên 68 phiếu