Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Bình chọn:
4.6 trên 77 phiếu