Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Bình chọn:
4.6 trên 65 phiếu