Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu