Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu