Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài Ông Mạnh thắng Thần Gió

    Soạn bài Ông Mạnh thắng Thần Gió

    Câu hỏi 1: Thần Gió đã làm gì khiến ông Manh nổi giận?Câu hỏi 2: Kể việc làm của ông Mạnh chống lại thần Gió?Câu hỏi 3. Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay?Câu hỏi 4: Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình.Câu hỏi 5: Ông Mạnh tượng trưng cho ai? Thần Gió tượng trưng cho ai?

  • Chính tả Gió - Ngô Văn Phú

    Chính tả Gió - Ngô Văn Phú

    Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2.Tìm và ghi và chỗ trống các từ:a) Chứa tiếng có âm "s" hoặc "x" có nghĩa như sau:b). Chứa tiếng có vần “iết” hoặc “iếc”, có nghĩa như sau:

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn