Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sgk Toán lớp 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sgk Toán lớp 2

    Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính,Bài 3: Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai.,Bài 4: Bể thứ nhất chứa được 865l nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 200l

Bài viết được xem nhiều nhất