Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Bình chọn:
4.6 trên 102 phiếu
  • Câu 1 trang 130 SGK Sinh học 10

    Câu 1 trang 130 SGK Sinh học 10

    Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Ở pha sinh trưởng nào trong nuôi cấy không liên tục có thời gian của một thế hệ (g) là giá trị không đổi? Nêu nguyên tắc của nuôi cấy liên tục, ứng dụng.

  • Câu 2 trang 130 SGK Sinh học 10

    Câu 2 trang 130 SGK Sinh học 10

    Em hãy thử nêu các môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng nhóm vi sinh vật trong bảng: