Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Tiết 1 ôn tập cuối học kì II

  Tiết 1 ôn tập cuối học kì II

  Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Em được giao nhiệm vụ tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội. Hãy viết một thông báo ngắn về buổi liên hoan đó để mời các bạn đến xem.

 • Tiết 2 ôn tập cuối học kì II

  Tiết 2 ôn tập cuối học kì II

  Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Thi tìm từ ngữ về các chủ điểm sau :a) Bảo vệ Tổ quốc :b) Sáng tạo :c) Nghệ thuật :

 • Tiết 4 ôn tập cuối học kì II

  Tiết 4 ôn tập cuối học kì II

  Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Đọc bài thơ sau : Cua Càng thổi xôi Trả lời các câu hỏi :

 • Tiết 5 ôn tập cuối học kì II

  Tiết 5 ôn tập cuối học kì II

  Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Nghe và kể lại chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?b)Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

 • Tiết 7 ôn tập cuối học kì II

  Tiết 7 ôn tập cuối học kì II

  Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Thi tìm từ ngữ theo chủ điểm :a)Lễ hội :b)Từ ngữ chỉ những người hoạt động thể thao

 • Tiết 8 ôn tập cuối học kì II

  Tiết 8 ôn tập cuối học kì II

  Câu 1. Mục đích chính của bài văn trên là tả sự vật nào ?Câu 2. Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào ?Câu 3. Bài văn có mấy hình ảnh so sánh ?Câu 4. Những sự vật nào được nhân hoá ?

 • Tiết 9 ôn tập cuối học kì II

  Tiết 9 ôn tập cuối học kì II

  Kể về một người lao động. Bác Sáu Hải là một nông dân khoẻ mạnh và siêng năng. Hằng ngày, bác thường đậy rất sớm và gọi cả nhà cùng dậy. Đến khoảng sáu giờ sáng, sau khi đã ăn sáng qua loa, bác vác cuốc ra đồng.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn