Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954)

Bình chọn:
4.7 trên 155 phiếu