Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời gian nào trong năm ?


Ở miền Bắc, lũ quét thường xảy ra vào các tháng VI - X.

Ở miền Bắc, lũ quét thường xảy ra vào các tháng VI - X, tập trung ở vùng núi phía Bắc. Ở miền Trung, vào các tháng X - XII lũ quét cũng xảy ra ở nhiều nơi từ Hà Tĩnh đến Nam Trung Bộ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu