Ở địa phương bạn, năng lượng gió và năng lượng nước chảy đã được sử dụng trong những việc gì ?

Bình chọn:
4.3 trên 25 phiếu

Ở địa phương bạn, năng lượng gió và năng lượng nước chảy đã được sử dụng trong những việc gì ?

Ở địa phương bạn, năng lượng gió và năng lượng nước chảy đã được sử dụng trong những việc gì ?

Trả lời:

Ở địa phương:

Năng lượng gió dùng để chạy tia-bin của máy phát điện, giúp chạy thuyền buồm, rê thóc,...

Năng lượng nước chảy dùng để: phát điện từ nhà máy thủy điện, làm quay cọn nước đưa lên cao,...

Các bài liên quan