Những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất


Những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất:
- Chính sách của Pháp :
+ Đẩy mạnh bắt lính.
+ Bắt Việt Nam phải trồng các loại cây phục vụ cho chiến tranh, như thầu dầu, đậu, lạc, cao su.
+ Khai thác kim loại quý hiếm.
+ Bắt nhân dân mua công trái.
- Hậu quả : Đời sống của nhân dân ngày càng thêm khốn đốn.
- Pháp thay đổi chính sách như vậy là vì để phục vụ cho chiến tranh.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu