Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 10:26:59

Những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất


Những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất:
- Chính sách của Pháp :
+ Đẩy mạnh bắt lính.
+ Bắt Việt Nam phải trồng các loại cây phục vụ cho chiến tranh, như thầu dầu, đậu, lạc, cao su.
+ Khai thác kim loại quý hiếm.
+ Bắt nhân dân mua công trái.
- Hậu quả : Đời sống của nhân dân ngày càng thêm khốn đốn.
- Pháp thay đổi chính sách như vậy là vì để phục vụ cho chiến tranh.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu