Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc


Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc

Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 - 1789. Cần dựa vào SGK, lập bảng niên biểu về những chiến thắng của phong trào Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn, họ Trịnh, vua Lê, đánh bại quân Xiêm, Thanh và ý nghĩa lịch sử của các chiến thắng đó để trả lời cho câu hỏi trên.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu