Nhóm halogen trong bảng tuần hoàn

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Nhóm VII A trong bảng tuần hoàn

Nhóm VII A trong bảng tuần hoàn gồm 5 nguyên tố: Flo, Clo, Brom, Iot và Atatin

Cả 5 nguyên tố trên đứng ở cuối chu kì, ngay trước khí hiếm. Chúng được gọi là halogen.

Atatin không gặp trong tự nhiên. Nó điều chế  nhãn tạo bằng các phản ứng hạt nhân. Atatin được nghiên cứu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan