Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay?

Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay?

Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay?

Trả lời:

Nhờ có gió nên lá cây lay động, diều bay

Các bài liên quan