Nhận xét độ trong của nước trước khi lọc và sau khi lọc


Nhận xét độ trong của nước trước khi lọc và sau khi lọc

Nhận xét độ trong của nước trước khi lọc và sau khi lọc.

Trả lời:

Nước trước khi lọc có màu đục, có nhiều tạp chất như đất, cát, .. Nước sau khi lọc trong suốt, không có tạp chất.