Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Bình chọn:
4.6 trên 80 phiếu