Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bình chọn:
4.5 trên 63 phiếu