Nhân hai số nguyên khác dấu.

Bình chọn:
4.2 trên 186 phiếu