Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào?

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Nhà sử học Lê Văn Hưu đánh giá công lao của Ngô Quyền như sau:

Nhà sử học Lê Văn Hưu đánh giá công lao của Ngô Quyền như sau:

“Tiền Ngô vương có thể lấy quân mới nhóm hợp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám sang nữa. Có thể bảo là một cơn giận mà yên được dân, mưu cũng giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương , chưa lên ngôi hoàng đế và đổi niên hiệu nhưng mà chính thống của nước Việt ngõ hầu đã nối lại được”.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan