Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Tập đọc: Người mẹ

  Tập đọc: Người mẹ

  1. Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt nó đi.

 • Soạn bài người mẹ

  Soạn bài người mẹ

  1. Tìm những từ ngữ trong đoạn 1 tả người mẹ mất con. 2. Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà?

 • Chính tả: người mẹ

  Chính tả: người mẹ

  1. Nghe - viết : NGƯỜI MẸ - Tìm các tên riêng trong bài chính tả. • Các tên riêng trong bài chính tả: Thần Chết, Thần Đêm Tối - Các tên riêng ấy được viết như thế nào ? Các tên riêng ấy đều được viết hoa (chữ đầu) 

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn