Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Soạn bài người liên lạc nhỏ

  Soạn bài người liên lạc nhỏ

  1. Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì? Trả lời: Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ làm giao liên, dẫn đường bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ đến địa điểm mới.

 • Kể chuyện bài người liên lạc nhỏ

  Kể chuyện bài người liên lạc nhỏ

  Tranh 1: Hôm ấy, Kim Đồng được giao cho một nhiệm vụ mới. Đó là việc phải dẫn đường cho ông ké cách mạng đến địa điểm mới và phải bảo đảm sự an toàn cho ông. Thế là hai ông cháu lên đường.

 • Chính tả bài người liên lạc nhỏ

  Chính tả bài người liên lạc nhỏ

  1. Nghe - Viết: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ (trích) - Tìm tên riêng trong bài chính tả. • Trong bài chính tả có các tên riêng : Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn