Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Soạn bài người đi săn và con vượn

  Soạn bài người đi săn và con vượn

  Câu 1. Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn ?Câu 2. Cái nhìn căm giận của vượn mẹ nói lên điều gì ?Câu 3. Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm:Câu 4. Chứng kiến cái chết đó, bác thợ săn làm gì ?Câu 5. Câu chuyện muốn nói gì với chúng ta ?

 • Kể chuyện người đi săn và con vượn

  Kể chuyện người đi săn và con vượn

  Kể chuyện người đi săn và con vượn.Tranh 1 . Rừng cây rậm rạp và lối mòn rất khó đi, nhưng bác thợ săn đã quá quen thuộc địa hình nên bác vẫn xăm xăm bước đi

 • Chính tả ngôi nhà chung

  Chính tả ngôi nhà chung

  Câu 1. Nghe - Viết : Ngôi nhà chung. Câu 2. Điền vào chỗ trống .Câu 3. Đọc và chép lại các câu văn sau :

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn