Nghe và kể lại câu chuyện " Kéo cây lúa lên" (Bài 1)


Nghe và kể lại câu chuyện " Kéo cây lúa lên".Mọi người thường gọi anh ta là một chàng ngốc.

ĐỀ BÀI

Nghe và kể lại câu chuyện " Kéo cây lúa lên".

BÀI THAM KHẢO

Mọi người thường gọi anh ta là một chàng ngốc. Một hôm anh ta ra đồng thấy lúa ruộng mình xấu hơn lúa ruộng người. Anh bèn kéo tất cả cây lúa của ruộng mình lên cao hơn lúa của nhà bên

cạnh. Làm xong, anh quay về nhà khoe với vợ:

-     Thấy lúa nhà mình xấu quá, tôi đã kéo chúng lên tất cả. Bấy giờ thì nó đã cao hơn lúa của mọi người rồi!

 Nghe chồng nói vậy, chị vợ vội ra đồng coi thử, thì thấy lúa của thửa ruộng nhà mình đã héo rũ xuống cả rồi.

Loigiaihay.com