Ngành dịch vụ của các nước Đông Nam Á

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Cơ sở hạ tầng của các nước Đông Nam Á đang từng bước được hiện đại hóa

Cơ sở hạ tầng của các nước Đông Nam Á đang từng bước được hiện đại hóa : hệ thống giao thông được mở rộng và tăng thêm, thông tin liên lạc được cải thiện và nâng cấp. Hệ thống ngân hàng, tín dụng... cũng được phát triển và hiện đại nhằm phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân trong mỗi nước, tạo sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan