Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất

Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất

Trả lời:

Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

Các bài liên quan