Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước

Bình chọn:
4 trên 16 phiếu

Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước

Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước

Trả lời:

Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí và nước. Đặc biệt là sự phát triển của các ngành công nghiệp sản xuất,  khai thác tài nguyên và sự thiếu ý thức bảo vệ môi trường của con người. Giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường đất và nước có mối liên quan chặt chẽ.

Các bài liên quan