Nêu nguyên nhân gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hóa


Nêu nguyên nhân gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hóa

Nêu nguyên nhân gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hóa.

Trả lời:

Nguyên nhân gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hoá là do vệ sinh ăn uống kém, vệ sinh môi trường kém.