Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển chính của nước Nhật trong những năm 1918 - 1939

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giai đoạn 1918 - 1929 : thời kì phát triển xen lẫn suy thoái.

-   Giai đoạn 1918 - 1929 : thời kì phát triển xen lẫn suy thoái. Cụ thể :

+ Những năm 1918 - 1919 : phát triển.                                               

+ Những năm 1919 - 1923 : khủng hoảng.

+ Những năm 1924 - 1927 : ổn định, kinh tế phục hồi và phát triển vượt mức so với trước chiến tranh.

+ Những năm 1927 - 1929 : khủng hoảng.

-    Giai đoạn 1929 - 1933 : thời kì khủng hoảng kinh tế và quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước. Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật chống chủ nghĩa quân phiệt diễn ra quyết liệt.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan