Nếu các bạn ở hình 2 là người quen của bạn, bạn sẽ đối xử với họ như thế nào?

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Nếu các bạn ở hình 2 là người quen của bạn, bạn sẽ đối xử với họ như thế nào?

Nếu các bạn ở hình 2 là người quen của bạn, bạn sẽ đối xử với họ như thế nào?

Trả lời:

Chúng ta cần chia sẻ, an ủi và thường xuyên thăm hỏi gia đình bởi vì HIV không lây qua đường giao tiếp, ăn uống,...

Các bài liên quan