Nền kinh tế Nga đang khôi phục lại vị trí cường quốc

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Chiến lược kinh tế mới Từ năm 2000, LB Nga bước vào thời kì mới với...

Nền kinh tế Nga đang khôi phục lại vị trí cường quốc

a) Chiến lược kinh tế mới
Từ năm 2000, LB Nga bước vào thời kì mới với chiến lược : đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường, mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á, nâng cao đời sống nhân dân, khôi phục lại vị trí
cường quốc...
b) Những thành tựu đạt được sau năm 2000
Nhờ những chính sách và biện pháp đúng đắn. nền kinh tế LB Nga đã vượt qua
khủng hoảng, đang dần ổn định và đi lên.
Kết quả là : sản lượng các ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tệ lớn thứ tư thế giới
(năm 2005), đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài từ thời kì Xô viết, giá trị xuất siêu ngày càng tăng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Vị thế
của LB Nga ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Hiện nay, LB Nga nằm trong
nhóm nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G8).

Dựa vào hình 8.6, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga. Nêu những nguyên nhân chủ yếu của sự tăng trưởng đó.

Trả lời :

- Từ 1990 - 1999 : Tốc độ tăng trưởng kinh tế âm.

-Từ 1999 - 2005 : Tốc độ tăng trưởng kinh tế dương và dần ổn định.

Nguyên nhân : Từ năm 2000, LB Nga bước vào thời kì mới với chiến lược : đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường, mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á, nâng cao đời sống nhân dân, khôi phục lại vị trí
cường quốc...

Tuy vậy, trong quá trình phát triển kinh tế, LB Nga còn gặp nhiều khó khăn như sự phân hóa giàu nghèo, nạn chảy máu chất xám.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan