Nền công nghiệp


Nhiều ngành công nghiệp của CHLB Đức có vị trí cao trên thế giới như...

Nhiều ngành công nghiệp của CHLB Đức có vị trí cao trên thế giới như chế tạo máy, điện tử - viễn thông, hoá chất, sản xuất thép. Năng suất lao động cao, luôn đổi mới và áp dụng công nghệ hiện đại, khả năng tìm tòi, sáng tạo của người lao động và chất lượng sản phẩm cao là những yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh của nền công nghiệp Đức.
Dựa vào hình 7.12, hãy xác định các trung tâm công nghiệp : Cô-lô-nhơ, Phran-phuốc, Muy-ních, Xtút-qát, Béc-lin và các ngành công nghiệp của những trung tâm đó.

          

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu