Nền công nghiệp


Nhiều ngành công nghiệp của CHLB Đức có vị trí cao trên thế giới như...

Nhiều ngành công nghiệp của CHLB Đức có vị trí cao trên thế giới như chế tạo máy, điện tử - viễn thông, hoá chất, sản xuất thép. Năng suất lao động cao, luôn đổi mới và áp dụng công nghệ hiện đại, khả năng tìm tòi, sáng tạo của người lao động và chất lượng sản phẩm cao là những yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh của nền công nghiệp Đức.
Dựa vào hình 7.12, hãy xác định các trung tâm công nghiệp : Cô-lô-nhơ, Phran-phuốc, Muy-ních, Xtút-qát, Béc-lin và các ngành công nghiệp của những trung tâm đó.

          

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu