Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, bạn có nhận xét gì ?

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, bạn có nhận xét gì ?

Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, bạn có nhận xét gì ?

Trả lời:

Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà, ta thấy quả bóng lại nẩy lên.

Các bài liên quan