NEIGHBORS - Những người láng giềng - trang 92 sgk Tiếng Anh 7


1/ Listen. Then practice with a partner 2/ Answer, 4/ Write. Put the verbs in brakcts in the simple past tense. (Viết. Viết động từ trong ngoặc ở thì qua khứ đơn)

1/ Listen. Then practice with a partner

(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Click tại đây để nghe:

 

Lan :

Hoa. tóc bạn trông khác quá. Nó ngắn hơn.

Hoa :

Bạn có thích nó không?

Lan

Mình thích. Chú của bạn đã cắt tóc cho bạn phải không?

Hoa :

Không phải. Chú mình không cắt mà là cô mình đấy. Cô ấy lả thợ uốn

 

tóc đấy.

Lan :

Và áo đầm này đẹp quá! Bạn mua nó ở đâu đấy?

Hoa :

Mình không mua. Người láng giềng của mình, bà Mai, đã mua vải và

 

may áo cho mình đấy.

Lan :

Bà ấy khéo tay ghê!

Hoa :

Đấy là nghề của bà ấy mà! Bà ấy là thợ may đấy.

Lan

Đó là người láng giềng tốt thật!

Now answer

a)   Hoa's aunt is a hairdresser.

b)    Mrs. Mai is a dressmaker.

2/ Answer

a)       No, she didn’t.

b)      No, she didn't

c)       Yes, she did.

 

3/ Read. Then answer. (Đọc. Sau đó trả lời) 

Click tại đây để nghe:

 


Hoa quan sát bà Mai may áo đầm cho mình. Cô nghĩ may vá thật là một sởthích có ích. Cô quyết định học may.                                                                             

Hoa mua một ít vải. Cô học cách sử dụng máy may và may một gối dựa cho cái ghế bành của minh. Cái gối màu xanh và trắng.      

Sau đó. Hoa may cái váy. Nó màu xanh lá cây có hoa trắng. Nó trông rất xinh.            

Hoa mặc thử váy nhưng không vừa. Cái váy quá rộng. Người láng giềng của Hoagiúp Hoa và sau đó thì nó rất vừa vặn. Giờ đây Hoa có một sở thích mới rất có ích. Cô mặc những gi do cô may lấy.        

Answer the questions   

a)

Hoa learned to use a sewing machine.

b)

First, she made a cushion for her aimchair.

c)

It was blue and white.

d)

Next, she made herself a skirt.

e)

It was green with white flowers on it.

0

It looked very beautiful.

g)

It was too big so it didn’t fit her.

h)

Her neighbor helped her.

i)

Finally, it fitted her very well.

4/ Write. Put the verbs in brakcts in the simple past tense. (Viết. Viết động từ trong ngoặc ở thì qua khứ đơn)

Hoa watched her neighbor make dress.

First, she bought some material.

Then, she cut the dress out.

Next, she used a sewing-machine to sew the dress.

Hoa decided that sewing was a useful hobby.

She made a cushion and a dress. The cushion was fine, but the dress wasn’t.

Then, her neighbor helped her, so finally it fitted her.

      

 

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu