Mục tiêu bài thực hành: quan sát một số vi sinh vật


Quan sát được hình dạng một số loại vi khuẩn trong khoang miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hay nấm men rượu.

- Quan sát được hình dạng một số loại vi khuẩn trong khoang miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hay nấm men rượu.
- Quan sát được cầu khuẩn và trực khuẩn.
-Vẽ được sơ đồ hình dạng tế bào vi khuẩn.
- Phát hiện được nấm men hình trái xoan, có tế bào nảy chồi dưới kính hiển vi.
- Vẽ được sơ đồ hình dạng tế bào nấm men hoặc nấm dại trong váng dưa.

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu