Mục đích của các thủ đoạn đó là gì ?


Mục đích của những chính sách đó là nhằm nô dịch tinh thần quần chúng.

Mục đích của những chính sách đó  nhằm nô dịch tinh thần quần chúng, biến quần chúng thành những đám đông tự ti, ... truỵ lạc hoá đối với người dân, đặc biệt  thanh niên với mọi thủ đoạn.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu