Mục đích của các thủ đoạn đó là gì ?


Mục đích của những chính sách đó là nhằm nô dịch tinh thần quần chúng.

Mục đích của những chính sách đó  nhằm nô dịch tinh thần quần chúng, biến quần chúng thành những đám đông tự ti, ... truỵ lạc hoá đối với người dân, đặc biệt  thanh niên với mọi thủ đoạn.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu