Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài mè hoa lượn sóng

    Soạn bài mè hoa lượn sóng

    Câu 1. Mè hoa sông ở đâu ?Câu 2. Tìm các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn ?Câu 3. Xung quanh mè hoa còn có con vật nào? Đặc điểm chung của chúng?Câu 4. Chỉ ra hình ảnh nhân hoá mà em thích.

  • Luyện từ và câu trang 117 sgk tiếng việt 3

    Luyện từ và câu trang 117 sgk tiếng việt 3

    Câu 1. Tìm dấu hai chấm trong đoạn văn sau. Dấu đó dùng làm gì ?Câu 2. Trong mẩu chuyện sau có một số ô trống. Ô nào cần điền dấu chấm, ô nào cần điền dấu hai chấm.Câu 3. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "bằng gì ?\' và gạch dưới các bộ phận đó.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn