Lý thuyết viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Bình chọn:
3.8 trên 38 phiếu

a) Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3m2 5dm2 = …m2

Cách làm: 3m2 5dm2 = \(3\tfrac{5}{100}\) m2= 3,05 m

Vậy: 3m2 5dm2 = 3,05 m2

b) Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

42 dm2 = …m2

Cách làm:  42 dm2= \(\frac{42}{100}\) m2= 0,42 m2

Vậy: 42 dm2 =  0,42 m2   

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan