Lý thuyết về vận tốc

Bình chọn:
3.8 trên 18 phiếu

a) Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ.

a) Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải:

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:

170 : 4 = 42,5 (km)

Đáp số: 42,5 (km).

Nhận xét: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5km. Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết tắt là 42,5 km/giờ.

Vậy vận tốc của ô tô là:

170 : 4 = 42,5 (km/giờ).

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

v =  s : t

b) Bài toán 2: Một người chạy được 60m trong 10 giây. Tính vận tốc chạy của người đó.

Bài giải:

Vận tốc chạy của người đó là:

60 : 10 = 6 (m/giây).

Đáp số : 6m/giây.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan