Lý thuyết về: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.


Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Lý thuyết về: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Kiến thức cơ bản

1. Số vô tỉ

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

2. Khái niệm về căn bậc hai

a) Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \(x^{2}=a.\)

b) Tính chất: Với hai số dương bất kì a và b.

  • Nếu a=b thì \(\sqrt{a}=\sqrt{b}\);
  • Nếu a < b thì  \(\sqrt{a}<\sqrt{b}\).

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu