Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 3 (toán lớp 1)


Phép cộng trong phạm vi 3.

            

1 + 1 = 2                                     2 + 1 = 3

Một cộng một bằng hai               hai cộng một bằng ba

          

1 + 2 = 3                                 2 + 1 = 3

Một cộng hai bằng ba                 1 + 2 = 3

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan