Lý thuyết về mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích


Kiến thức cơ bản về Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích

a) Mi-li-mét vuông

Để đo những diện tích rất bé người ta còn dùng đơn vị mi-li-mét vuông.

Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm.

Mi-li-mét vuông viết tắt là mm2.

Ta nhận thấy hình vuông 1cm2 gồm 100 hình vuông 1mm2.

1cm2 = 100mm2  

1mm2 =   cm2 

b) Bảng đơn vị đo diện tích

Nhận xét:

- Mỗi đơn vị đo diện tích bé hơn 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Mỗi đơn vị đo diện tích bằng  đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay