Lý thuyết về hình tròn, đường tròn

Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn.

Hình tròn

Đầu chỉ của compa vạch trên tờ giấy một đường tròn

- Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là bán kính của một hình tròn đều bằng nhau : OA = OB = OC.

- Đoạn thẳn MN nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là đường kính của hình tròn. 

Trong một hình tròn, đường kính dài gấp 2 lần bán kính.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan