Lý thuyết về hình tròn, đường tròn


Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn.

Hình tròn

Đầu chỉ của compa vạch trên tờ giấy một đường tròn

- Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là bán kính của một hình tròn đều bằng nhau : OA = OB = OC.

- Đoạn thẳn MN nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là đường kính của hình tròn. 

Trong một hình tròn, đường kính dài gấp 2 lần bán kính.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan